VOOR OUDERS

Toelating / Aanmelding

2019/2020

2019/2020

De aanmelding

De ouders/verzorgers melden de leerling aan.

Wat is er nodig bij de aanmelding?

 • Voor leerlingen die voor het vmbo met LWOO aangemeld worden, moet voorafgaand aan de aanmelding een multidisciplinair overleg (MDO) met ouders/verzorgers en leerling, basisschool en VO-school( Tender College) gevoerd worden. Het doel hiervan is de onderwijsbehoefte en het daarbij passende ondersteuningsaanbod in kaart te brengen. De basisschool maakt hiervoor een afspraak met de zorgcoördinator van het Tender College, mevrouw Bongers.
 • Voor leerlingen met een advies praktijkonderwijs kunt u rechtstreeks een afspraak maken met de administratie/schoolleiding voor een aanmeldingsgesprek.
 • Een onderwijskundig rapport waarin de uitslag van een intelligentietest (voor het praktijkonderwijs verplicht) en de resultaten van een didactisch onderzoek opgenomen zijn.
 • Schriftelijk het definitieve advies van de basisschool.
 • Een bewijs van het Burgerservicenummer: bijvoorbeeld een uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie, kopie van paspoort/ID–kaart van de leerling of het formulier Toekenning sofinummer door de belasting.
 • Bankrekeningnummer.

Alleen indien van toepassing: 

 • Een kopie van een dyslexieverklaring.

De toelating 

Het Tender College is een school voor voortgezet onderwijs. Dit houdt in dat een toelatingscommissie na aanmelding door de ouders / verzorgers beslist over de toelating tot zowel PrO (Praktijkonderwijs) als VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) met LWOO.

Nadat het MDO heeft plaatsgevonden wordt het besluit door de zorgcoördinator ingebracht wordt bij de toelatingscommissie commissie waarna er een definitief besluit genomen

(leerwegondersteunend onderwijs). Bij de toelating zijn betrokken

 • de didacticus
 • de orthopedagoge
 • de schoolarts
 • de maatschappelijk werkster

 Inschrijfdatum

Het Tender College kent geen inschrijfdatum. Als ouders/verzorgers hun zoon of dochter willen opgeven voor het Tender College kunnen ze altijd contact opnemen met de school voor een intakegesprek.

“Door praktijklessen doe ik ervaring op en heb ik straks een goede plek in de maatschappij.”